Bestuur

De Marco Polo Waterscouts is een vereniging conform het model van Scouting Nederland. Binnen dit model is de groepsraad het hoogste orgaan van de vereniging. Onze groepsraad beslist over alle groepsaangelegenheden, zoals het beleid van de groep en de activiteiten. De groepsraad zorgt dus voor een goede uitvoering van het Scoutingspel. De groepsraad kiest tevens het groepsbestuur. Het groepsbestuur regelt de dagelijkse gang van zaken van de vereniging.

De groepsraad bestaat uit de (bege)leiding van alle speltakken, het groepsbestuur en alle andere leden die een actieve functie bekleden binnen de vereniging.

Het groepsbestuur heeft als hoofdtaak: het ondersteunen van de leiding. Binnen het groepsbestuur onderscheiden we in ieder geval de volgende vier aandachtsgebieden:
1. voorzitter;
2. secretaris;
3. penningmeester;
4. Groepsbegeleider.

De taken van de voorzitter, penningmeester en secretaris spreken voor zich.

De groepsbegeleider is direct aanspreekpunt voor de leiding. Bijvoorbeeld als zij even geen inspiratie meer hebben voor het bedenken van programma’s, maar ook als de leidingteams onderling onenigheid hebben. Tevens zorgt hij ervoor dat de leiding de juiste cursussen volgt.

Het merendeel van de bestuursleden is vooral actief ‘achter de schermen’. Net als de leiding zijn ook alle bestuursleden van onze groep vrijwilligers.